EL İLANI


El ilanı, çoğunlukla kalabalık bölgelerde dağıtılan bir basılı reklam malzemesidir. Bir işletmenin tanıtımını yapmak, bir kampanyayı haber vermek, eleman aramak, etkinlikleri duyurmak amaçlı dağıtılabilir. Hedef kitleye en ekonomik şekilde reklam ya da duyuruları ulaştırabilme yoludur.